onsdag den 23. maj 2012

Nationalparker skudt til hjørne

D. 24. maj er det Europæisk Nationalparkdag, men her i Danmark er det politiske arbejde med at udpege nationalparker skudt til hjørne. Nationalpark Skjern Å i Vestjylland er droppet og på Sjælland er Nationalpark Kongernes Nordsjælland trods mange års grundigt forarbejde nu udskudt på ubestemt tid.

Og det er en skam -  både for danskerne, som er glade for nationalparkerne, for naturens vilde dyr og planter, som kan få bedre forhold i parkerne, og for de mange frivillige i grønne organisationer, der sammen med politikere både i kommunerne og på Christiansborg, som har arbejdet for en mere artsrig og varieret natur i Danmark.

De eneste, som ikke kan se fordelen ved nationalparkerne er faktisk de landmænd, hvis jord bliver en del af nationalparkerne, og deres modstand har betydet, at de planlagte nationalparker alligevel ikke kan realiseres. Det er derfor afgørende, at politikerne kan finde midler og metoder, som gør det attraktivt for landbruget at være en del af nationalparkerne.

Det er grunden til, at de tre grønne organisationer, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening, på marts måneds konference om de danske nationalparker præsenterede et bud på en ny start for de danske nationalparker.

En konference, som bød på en stribe konstruktive bud på alt det gode, som nationalparker kan gøre for natur, miljø og samfund, og på hvordan de kan etableres på en måde, som også gøre det interessant at være landmand indenfor nationalparkens grænser. For eksempel ved at give særlige tilskud til landmænd, som driver deres brug på en måde, som giver plads til naturen.

Vi ved godt, at det kan se svært ud. Samarbejdet mellem de mange interessenter omkring en nationalpark er bestemt ikke gnidningsløst.

De grønne organisationer ønsker klare aftaler, som tilgodeser naturens vilkår og borgernes mulighed for at få glæde af nationalparkerne. Landbruget vil gerne have så få regler som muligt, og ønsker generelt ikke, at borgerne skal have øget adgang til deres områder.

Så helt enige vil vi aldrig kunne blive, men med et klart politisk mål og målrettet styring og opbakning fra forligskredsen, kan vi få arbejdet med at etablere nye danske nationalparker på sporet igen.

Når politikerne i forligskredsen har genfundet modet og beslutter sig for at arbejde konstruktivt med nationalparkerne så er vi klar til en fornyet indsats. Danmarks Naturfredningsforening vil gerne på banen igen, men det kræver at beslutningstagerne ved hvad de vil – indtil da venter vi.