onsdag den 5. februar 2014

Vi vil have resultater!

Det er min klare forventning til de nye ministre, at de nu leverer resultater. Det lyder måske lidt brutalt, men fra de mere end 30 år, jeg har arbejdet med natur og miljø ved jeg, at netop natur og miljøtiltag har en kedelig tendens til at sande til. Kommission afløser kommission, regering afløser regering og ministre kommer og går. Og så starter det hele forfra.

Udvalg efter udvalg
I 1999 kom for eksempel Bichel-udvalget med en række anbefalinger til at nedbringe forbruget af sprøjtegifte. I 2001 kom så Wilhjelm-udvalget med en række anbefalinger til at få naturen tilbage på fode. Det, der står tilbage, er, at der i dag bliver brugt næsten dobbelt så meget gift som anbefalet og naturen er på en hidtil uset nedtur. En enkelt anbefaling blev dog ført ud i livet – nemlig nationalparkerne. Men mere af navn end reelt af gavn, og de er derfor netop blevet kritiseret af rigsrevisionen for manglende fokus på natur. Og sådan går tiden.

Et åbent vindue
Men nu har vi faktisk igen en chance for at gøre en reel indsats. Og det haster! For naturen har det simpelthen for ringe. Det gode denne gang er, at løftet om at ændre på naturtilstanden faktisk er skrevet ind i regeringsgrundlaget. Vi står tillige med en række solide anbefalinger fra en ny kommission. Derfor er der netop nu et åbent vindue til forandring.

I 2013 kom Natur og Landbrugskommissionen med 44 anbefalinger til, hvordan nedgangen i naturen kan vendes samtidig med, at landbruget, der er den største enkeltfaktor til, naturens deroute, får bedre produktionsvilkår. I DN har vi sagt ja til de samlede anbefalinger under forudsætning af, at vi så også får det hele og ikke kun den del, der tilgodeser landbrugets vækstmuligheder.

Mangler indsatserne
Nu er der snart gået et år siden anbefalinger kom og vi er rigtigt glade for, at i hvert fald en af anbefalingerne – nemlig den om en national naturfond – er blevet til virkelighed. Det arbejdede vi i DN målrettet for og den målrettethed bar frugt.

Men jeg er også nødt til at gøre klart, at en naturfond, som anført af kommissionen, skal være er et supplement til statens og kommunernes naturindsatser – ikke selve løsningen.  

Vi arbejder derfor målrettet på, at en række af kommissionens øvrige anbefalinger til at give naturen et markant løft nu omsættes til virkelighed. Vi skal have en plan for, hvor vi ønsker naturen i Danmark, hvilken kvalitet, den skal have og hvordan den skal sikres bedst muligt – en Naturplan Danmark. Under den paraply skal vi have frigjort flere arealer – typisk fra landbrugsjord til natur, så den får plads og sammenhæng og dermed bedre kvalitet. Vi skal have en varig beskyttelse af de eksisterende naturområder og vi skal i langt højere grad have plejet naturen end tilfældet er i dag. Der skal være en langt stærkere beskyttelse af det rene drikkevand og der skal sættes ind med en målrettet indsats for at forbedre tilstanden i de danske skove.

De nye ministre har muligheden 

Fødevareminister Dan Jørgensen, miljøminister Kirsten Brosbøl og klimaminister Rasmus Helveg Petersen kan blive de ministre, der faktisk omsætter anbefalingerne til virkelighed i indeværende regeringsperiode. Regeringen har med nedsættelsen af kommissionen og i regeringsgrundlaget godkendt projektet. Vi har afdækket problemerne. Jørgensen har pengene og jorderne. Brosbøl og Helveg ved, hvad der skal til. Tiden er med dem og der kan gå år og årtier før en tilsvarende chance opstår. Regeringen kan stadigt nå det, men der skal ske noget nu. Vi vil have resultater!