onsdag den 29. oktober 2014

DN står bag Naturplan Danmark

Da statsminister Helle Thorning-Schmidt sammen med miljøminister Kirsten Brosbøl og for rullende kameraer præsenterede Naturplan Danmark i mandags, var det en sejr både for naturen og for alle de danskere, som med rette bekymrer sig for naturens tilstand i vores hårdt dyrkede kulturlandskab. Det var også en klar sejr for os i Danmarks Naturfredningsforening, fordi vi med stærk stemme i mere end et årti har efterlyst netop en samlet plan for naturen.

En samlet plan får vi altså nu. En plan, som ganske vist har svagheder, men som er det første reelle initiativ til at vende årtiers nedgang i naturen, en plan, som for første gang nogensinde i dansk naturpolitik indeholder både mål, køreplan og virkemidler. Naturplan Danmark skal gøre en konkret og målrettet forskel ude på naturarealerne, lyder det, og det er tiltrængt. Hver fjerde undersøgte art er truet, og samtlige vores naturtyper vurderes i officielle rapporter til at være i ugunstig tilstand. Vi er Europas hårdest dyrkede land, og vi har noget af den allermest forarmede og fragmenterede natur i vores del af verden.

Naturens netværk
Derfor er en helt central del af planen Det Grønne Danmarkskort, som skal binde de værdifulde naturområder sammen, så arterne får bedre plads og kan bevæge sig mere frit mellem de grønne områder. Det glæder mig, at politikerne endelig får øjnene op for, at sammenhæng i naturen er helt og aldeles afgørende for at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed.

Men der er store udfordringer. Naturplanen bygger i høj grad på frivillige indsatser, som forudsætter, at ambitionerne finder bred forståelse i land- og skovbruget. På centrale områder vil Naturplan Danmark vise sig at være utilstrækkelig i forhold til de mål, som nu sættes, og som vi er internationalt forpligtet til. For indsatsen i skovene, hvor flest af de truede arter lever, er planen alt for uambitiøs og mangler tydelige mål. Et andet eksempel er de danske farvande, hvor blot ét nyt stenrev skal genoprettes. Det er mildt sagt ikke imponerende. Og planen adresserer ikke problemet med luftbåren kvælstofstofforurening, som er et grundlæggende problem for dansk natur. Og så videre. På den måde kan der findes masser af hår i suppen.

Vi vil gøre vores
Ikke desto mindre må vi i Danmarks Naturfredningsforening gøre vores til, at naturplanen lykkes. For naturen skyld og for de fremtidige generationer, som skal have mulighed for at nyde den. Med 125.000 medlemmer udgør vi nemlig et vigtigt udgangspunkt for den folkelige forankring, der er nødvendig, når udviklingen skal vendes, så naturen igen kan gå frem. Jeg håber også, at regeringen finder opbakning til Naturplan Danmark på tværs af folketingssalen. Det er nemlig afgørende med et solidt politisk flertal til at understøtte den folkelige opbakning.

Regeringen skriver selv i Naturplan Danmark, at de vil ”arbejde for, at tilbagegangen i naturens mangfoldighed standses inden 2020.” Planen er næppe nok til nå det mål. Den er ikke perfekt, men den er alligevel et stort skridt i den rigtige retning, og i DN stiller vi os nu til rådighed både lokalt og på landsplan for det videre arbejde.