tirsdag den 27. januar 2015

Naturen er vores nationalformue

“Et lands naturskønhed er en nationalformue, hvoraf slægt på slægt gennem sekler skal leve. En eneste generation kan lægge den øde; ikke snese af generationer kan bringe den på fode igen. Intet slægtled med tilbørligt fremsyn og med respekt for det overleverede, vil gå med til et sådant ødelæggelsesværk. 

De erhvervskilder, der vel i øjeblikket øger en nations kapital, men samtidig forringer summen af national lykkefølelse ved at færdes i hjemlandets natur, som nedsætter naturens kunstneriske værdi og formindsker dens inspirationsværdi for en fremtids digtere, tapper i virkeligheden nationens hjerteblod; de bidrager til formindskelse af fremtidens nationalfølelse, og de forringer den jordbunds kvalitet, hvori kærlighed til egen jord skal slå sine dybeste rødder. 

Opretholdelse af et lands oprindelige naturskønhed har intet med føleri at gøre; ødelæggelse af den for øjeblikkelig vindings skyld særdeles meget med brutalitet.” 

I år er det akkurat 100 år siden, at zoologen Carl Wesenberg-Lund (1867-1955) skrev sin natur erklæring. Den rammer bemærkelsesværdigt præcist og direkte ind i den naturkamp, der i dag pågår med uformindsket styrke.

På vej til biodiversitetssymposium på Aarhus Universitet, vil jeg med Carl Wesenberg-Lunds ord holde vore folkevalgte politikere op på deres ansvar for vores natur. Symposiet vil vise, at det har tidligere generationer af politikere ikke magtet. Vi mister der imod biologisk mangfoldighed i en forfærdende fart.

Hvis politikerne anno 2015 heller ikke magter opgaven – ja så er det brutalt!