onsdag den 4. september 2013

Tag ansvar

Jeg synes, det er rigtig godt at få sparket gang i debatten om klima-udfordringen igen. Det skete, da regeringen kom med sit katalog med 78 forslag til, hvordan vi kan nå målet om at reducere Danmarks udslip af klimagasser med 40 procent frem mod 2020. Og det er dejligt, at der var mod til at pege på sektorer, der hidtil har været friholdt fra at bidrage til at dæmme op for CO2 udslippene.

Landbruget skal medvirke at nedbringe C02 udslippet. Foto: Tao Lytzen
De første 34 procent er der allerede truffet aftale om i det seneste energiforlig fra 2012. Klimakataloget anviste således blot mulige løsninger for de sidste seks procent, som populært sagt skal findes hos borgere, biler og bønder. Det bør ikke være svært, for lysten til at tage ansvar er stor hos borgere og kommuner.

Det ved vi i Danmarks Naturfredningsforening, hvor vi gennem nu godt fem år har arbejdet for at sætte klimaet på dagsordenen ude i kommunerne. Resultatet er, at næsten samtlige kommuner på Sjælland bor i en af 74 DN’s Klimakommuner og her er ingen håndskyhed, når det gælder om at tage et ansvar for klimaet. Med for eksempel CO2 neutrale daginstitutioner og energispareprojekter har klimakommunerne sparet borgerne for både CO2 udledning og penge.

Klimakommunerne gør et fremragende stykke arbejde. Kommunerne har typisk forpligtet sig til at reducere kommunens CO2 udslip med to til fire procent, men flere af dem har på få år opnået reduktioner på op mod 19 procent.

Til sammenligning betyder regeringens udspil, at landbrugsindustrien, transportsektoren og de private husholdninger skal nedbringe CO2 udslippet med en procent årligt.

Alligevel blev de 78 klimaforslag kaldt et ”rædselskatalog”, ”det glade vanvid” og ”Danmark overopfylder sine forpligtelser”. Fra landbruget lød det, at erhvervet er EU’s klimaduks og derfor ikke behøver at tage ansvar.

Sideløbende advarer et overvældende flertal af verdens klimaforskere om, at vi vil opleve temperaturstigninger – måske på op mod 5 grader celsius allerede i dette århundrede, og Verdensbanken efterlyser i rapporten "Turn Down the Heat" akut politisk handling.

For klimaforandringerne vil i de kommende årtier accelerere med en stadigt hastigere nedsmeltning på Nordpolen, mens ingen endnu har beregnet, hvad frigørelsen af de enorme mængder metangasser under den smeltende ismasse vil betyde for klimaet på kloden.

Danmark bliver ikke - i overskuelig fremtid - oversvømmet som Bangladesh eller de store parkistanske sletter under Himalayabjergene.

Men Danmark er et af de lande, der på grund af et enormt forbrug sætter de største økologiske fodaftryk - også i andre lande. I Sydamerika bruger vi blandt andet et område på størrelse med Sjælland til at dyrke foder til svin og køer i Danmark. Desuden har Danmark en klimagæld, idet vi historisk har udledt langt mere CO2 per indbygger end for eksempel en kineser, en afrikaner eller en indoneser. Og skulle det ikke være grunde nok til at tage ansvar, så har ambitiøse danske klima- og energimål lagt grunden til en række af nyere tids største eksportsucceser, og danske cleantech-virksomheder har i de senere år tjent milliarder hjem til Danmark, som Ugebrevet Mandag Morgen påpeger.

Vi har et ansvar og derfor skal forslagene i regeringens klimakatalog selvfølgelig udmøntes i en egentlig klimalov. Flere af forslagene indeholder endda kinderæg. Ved for eksempel at udtage 185.000 ha jorder ud af landbrugsdriften opnås ikke bare en betydelig klimaeffekt, men et udtag vil også bremse op for det tab, vi har af den biologiske mangfoldighed – akkurat om vi har forpligtet os til, og et udtag vil tillige give vores vandmiljø et løft – akkurat som vi har forpligtet os til. Danmarks Naturfredningsforening står ikke alene med ønsket om, at staten skal tage ansvar. Knap halvdelen af vores 74 Klimakommuner tilkendegiver at de ønsker også nationale retningslinjer for deres arbejde med at reducere CO2 udslippene.

Nu mangler vi bare at få landspolitikerne ud af den fossile tidsalder og ind i den nye grønne tid. Se bort fra særinteresser et øjeblik og tag et ansvar – på hele samfundets vegne.